Asiantuntevia neuvoja ja ajan säästöä

Raskaan teollisuuden kunnossapidon tarpeisiin erikoistuneen Industrial Maintenance Group Oy:n toimitusjohtaja Ville Kangas oli tyytymätön kirjanpitäjäänsä ja otti tuttavan kehotuksesta yhteyttä Econiaan. Tuosta yhteydenotosta on jo vuosia ja sen tuottamat hedelmät näkyvät päivittäisessä arjessa mm. ajan säästönä ja yllätysten poissaolona.

Enemmän aikaa oman työn tekemiseen

Tyytymättömyys silloiseen kirjanpitäjään sai Ville Kankaan etsimään uusia vaihtoehtoja, sillä kahden yrityksen toimitusjohtaja halusi vähentää taloushallinnon pyörittämiseen käyttämäänsä aikaa.

– Edellisen kirjanpitäjän kanssa yhteistyö oli työlästä ja aikaavievää. Tein oikeastaan itse kaiken ja vein valmiit paperit kirjanpitäjälle. Tilinpäätös sentään jäi kirjanpitäjän hoidettavaksi. Se oli iso haaste hoidettavaksi kaiken muun työn ohella.

Sittemmin toiminta on tehostunut monessa mielessä: Econia hoiti kahden yrityksen fuusion kuntoon ja vapautti toimitusjohtajan aikaa konttorissa istumiselta. Kirjanpito ja palkanlaskenta sujuvat nyt entistä notkeammin sähköisen järjestelmän kautta.

– Meillä jää paljon enemmän aikaa omaan tekemiseen, eikä tilinpäätöksiin tai taloushallinnon palvelujen kuluihin tule matkalla ikäviä yllätyksiä. Econialla pidetään kiinni siitä, mitä luvataan. Aikaa säästyy paljon, kun kaikki on sähköisesti arkistoitu ja jälkikäteen on helppo löytää täsmällisiä tietoja hakusanoilla. Laskut käyvät vain hyväksymiskierroksella meillä ja palkanlaskentaan lähetämme tuntilistat, ja kaikki muu hoituu Econialta käsin.

Asiantuntijan neuvot ja laskelmat säästävät ikäviltä yllätyksiltä

– Econialla on tietämystä rakennusalan yritysten talousasioiden hoitamisesta ja vaikka työskentelemme pääasiassa teollisuuspuolella, meitä koskettavat monet rakennusalan määräykset, verottajan ohjeistukset ja ilmoitusvelvollisuudet. Kun esimerkiksi teemme isoja teollisuuden seisokkihuoltoja, ne luokitellaan rakennustyömaiksi. Kysymme Econialta neuvoja ihan kaikissa asioissa, jotka vähänkin liittyvät verotukseen, työkaluhankintoihin tai lainoihin. Heiltä saamme luotettavat neuvot ja laskelmat.

Samalla paikkakunnalla toimiminen pitää yhteistyön läheisenä myös sähköisenä aikana. Henkilökohtainen palvelu tuo yhteistyöhön luottamusta.

– On mukavaa, että voimme asioida tuttujen henkilöiden kanssa, eikä puhelimeen vastaa aina eri ihminen. Läheinen sijainti on myös etu, sillä pääsen tarvittaessa viidessä minuutissa Econialle palaveeraamaan. Yhteydenpitomme on käytännössä lähes päivittäistä, ainakin sähköisen järjestelmän kautta. Käymme yleensä papereita läpi paikan päällä Econian ehdotuksesta noin joka toinen kuukausi. Käytämme jo nyt laajasti Econian palveluja, mutta tulevaisuudessa laajennamme mahdollisesti myös henkilöstövuokrauksen puolelle.

Kuka?
Industrial Maintenance Group (IMG) Oy on raskaan teollisuuden kunnossapidon tarpeisiin sekä mekaanisen puolen kunnossapitotöihin ja rautarakenneasennuksiin erikoistunut yritys, jonka palveluihin kuuluvat mm. sähköasennukset, sähkösuunnitelmat, teollisuuden automaatio- ja prosessiasennukset sekä kattavat sähköistykset.

Mitä?
Taloushallinnon palvelut sekä neuvonta kaikissa talousasioissa.

Miksi?
Täyden palvelun kirjanpito säästää yrityksen omaa aikaa ja kokonaisvaltainen taloushallinnon kumppani konsultoi mm. verotukseen ja työkaluhankintoihin liittyvissä kysymyksissä.