Econias kunder berättar

Vi är förtrogna med små och stora företags hushållning. Våra kunder är enskilda näringsidkare, personbolag, aktiebolag, fastighets- och bostadsaktiebolag, föreningar och stiftelser samt internationella företag och koncerner.

Vår kundkår består av företag från många olika branscher, till exempel aktörer i industrin, produktions-, transport-, restaurang- och frisersalongsbranscherna. Vi har dessutom satsat på att sköta ekonomiförvaltningen för företag i den privata socialsektorn. Ett av våra specialområden är skötseln av europeiska företags ekonomiförvaltning i Finland.