Uncategorized

Econia is now part of Administer group

Administer Plc continues to implement its growth strategy by acquiring Econia Ltd, which is an expert company specialised in financial and HR administration and international services. Econia provides wide-ranging expert services for developing corporate finances, personnel resources and international business operations. The service offering also includes, among other things, expert services in preventing grey economy …

Econia is now part of Administer group Read More »

Econia on nyt osa Administer-konsernia

Administer Oyj jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista ostamalla Econia Oy:n, joka on talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisten palveluiden asiantuntijayritys. Econia tarjoaa laajat asiantuntijapalvelut talouden, henkilöstöresurssien ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi mm. harmaan talouden torjunnan asiantuntijapalveluita sekä työoikeudellisia palveluita. Econia on perustettu vuonna 1996 ja konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2021 oli 19,1 miljoonaa euroa. Vuodelle …

Econia on nyt osa Administer-konsernia Read More »

Korotetut poistot vuosina 2024-2025

Hallitus ehdottaa, että elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalle sallittaisiin säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaiset poistot koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista myös vuosina 2024 ja 2025.  Koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi näin 25 prosentin sijaan 50 prosenttia. Ehdotus koskisi kaikkea lain voimassaoloaikana käyttöön otettua uutta irtainta käyttöomaisuutta.  Lisätietoja: hallituksen esitys HE 227/2022 vp Facebook Twitter LinkedIn …

Korotetut poistot vuosina 2024-2025 Read More »

The concept of the economic employer is coming to Finland – what is it all about?

In international personal taxation, the concept of the economic employer is being used in several European countries, such as Norway, Germany and Sweden, as well as Great Britain. The Finnish Government has formulated a proposal draft to the parliament, which deals with income tax law and certain other laws being changed for the implementation of …

The concept of the economic employer is coming to Finland – what is it all about? Read More »

Taloudellisen työnantajan käsite on tulossa Suomeen – mistä on kyse?

Taloudellisen työnantajan käsitettä käytetään kansainvälisessä henkilöverotuksessa jo monissa Euroopan maissa, kuten Norjassa, Saksassa ja Ruotsissa, sekä myös Iso-Britanniassa. Suomen hallitus on laatinut eduskunnalle esityksen luonnoksen, joka käsittelee tuloverolain sekä eräiden muiden lakien muuttamista taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöön ottamiseksi. Ehdotettu lakimuutos oli tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta, mutta viimeisimmän tiedon mukaan hanke siirtyy myöhempään ajankohtaan. …

Taloudellisen työnantajan käsite on tulossa Suomeen – mistä on kyse? Read More »

Econia Whistle - anonyymi ilmoituskanava

Anonyymi ilmoituskanava pakolliseksi

Whistleblower-direktiivin täytäntöönpano etenee Hallituksen esitys HE 147/2022 laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.9.2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Whistleblower-direktiivin mukaisen anonyymin ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kaikkia yli 50 työntekijää työllistäviä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita sekä valtion virastoja.   Organisaatioille on tulossa lain yleisestä voimaantulosta …

Anonyymi ilmoituskanava pakolliseksi Read More »

Heivo Soosaar sai täyteen kymmenen vuotta Econialla

Heivo Soosaar työskentelee Econian kautta Porin Terästyö Oy:ssä levyseppä-hitsaajana ja viihtyy työssään erinomaisesti. Ennen Porin Terästyötä hän työskenteli samoissa hommissa Viron puolella suomalaisessa yrityksessä. Viron ja Suomen työelämässä ja työpaikkojen kulttuurissa hän ei näe kovin suuria eroja. Perhe on erinomaisesti kotiutunut Satakuntaan. Viron puolella käydään tietysti silloin tällöin sukulaisia ja ystäviä tapaamassa. Tulevaisuudessa Heivo toivoo …

Heivo Soosaar sai täyteen kymmenen vuotta Econialla Read More »

Econia mukana Hyvä yritys -kampanjassa

Tänään käynnistynyt Hyvä yritys -kampanja kertoo yritysten merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille. Yrityksillä on ratkaiseva rooli hyvinvointiyhteiskunnassamme: ne rahoittavat sen. Yritykset työllistävät, maksavat erilaisia veroja ja tuovat vientituloja. Työnantajina yritykset mahdollistavat työntekijöiden veronmaksun. Ilman näitä tuloja yhteiskunta ei pysty ylläpitämään kaikille kuuluvaa hyvinvointia. Kampanjalla tuodaan esille yritysten roolia suomalaisen hyvinvoinnin varmistajana. Suomalaisten tileille maksetut palkat ja yhteiseen kassaan tilitetyt …

Econia mukana Hyvä yritys -kampanjassa Read More »

Mitä kannattaa huomioida tilitoimiston valinnassa?

Econia Oy on ostanut Uudenkaupungin Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan 1.8.2022

Toiminta jatkuu entisellään Uudenkaupungin Tilitoimisto Oy on siirtynyt Econian omistukseen. Kaikki Uudenkaupungin ja Naantalin toimistojen työntekijät jatkavat Econian palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Yrityskaupalla turvataan vuonna 2011 perustetun tilitoimiston toiminnan jatkuva kehittyminen myös tulevaisuudessa. Taloushallintoalalla kaikenlaiset muutokset ja ohjelmistokehitys ovat olleet erityisen voimakkaita viime vuosina. Econia on voimakkaasti kasvava taloushallintoalan palvelutalo, jossa panostetaan jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Uudenkaupungin …

Econia Oy on ostanut Uudenkaupungin Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan 1.8.2022 Read More »