Econia deltar i en konferens som ordnas i Europaparlamentet

Vår projektchef Aimo Miinalainen har som Econias representant deltagit i den av European Turkish Business Confederation UNITEE anordnade konferensen ”Entrepreneurs meet Embassies, Finland”. Ungefär tjugo i Finland redan etablerade turkiska företag och deras finska samarbetspartners deltog i konferensen, som ägde rum i Europaparlamentet i Bryssel i juni.

I Econias diskussionsinlägg underströks Econias roll som lokal representant för företag, som öppnare av knutar i företagsverksamheten samt som en god och effektiv samarbetspartner för utländska företag som avser att etablera sig in Finland.

Econias representant Aimo Miinalainen är i bilden den andra från höger på första raden.

aimo-miinalainen-Econia Business Services participates in a conference organized