Econia Whistle – anonyymi ilmoituskanava

Whistleblower-direktiivi tulee voimaan loppuvuodesta 2021 ja se velvoittaa yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan kanavan epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiselle (whistleblower-kanavan.) Lisäksi direktiivi asettaa yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille velvoitteita niiden työntekijöiden suojelemiseksi, jotka ilmoittavat työpaikallaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Econia on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Koska eettinen toimintakulttuuri on meille tärkeää, haluamme seurata eettisten periaatteidemme toteutumista systemaattisesti jokapäiväisessä toiminnassamme. Siksi meillä on jo nyt käytössämme anonyymi ilmoituskanava eli Econia Whistle -palvelu, jolla voit ilmoittaa, mikäli epäilet meitä väärinkäytöksistä tai toiminnasta, joka ei noudata eettisiä periaatteitamme.

Anonyymiin ilmoituskanavaan tehdään ilmoitukset nimettömänä. Jos ilmoittaja kuitenkin antaa tietonsa tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötietojen käsittelyä tehdään eettisten periaatteidemme vastaisen toiminnan tunnistamiseen ja selvittämiseen sekä mahdolliseen viranomaisen esitutkintaan saattamiseen ja tutkinnan vaiheiden seurantaan. 

Ilmoita täällä