Laadunhallinta ja laatujärjestelmät

Tarjoamme monipuolisia palveluita laadunhallintaan konsultoinnista ja koulutuksesta laatujärjestelmä- ja kehityshankkeisiin sekä laatupäällikköpalveluihin.

Olemme erikoistuneet toiminnan, palvelujen ja tuotteiden laadunhallintaan ja kehittämiseen. Asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavan valikoiman kehittämistyökaluja, joiden avulla tarkennetaan laatutavoitteet, luodaan suunnitelma ja keinot niihin pääsemiseksi sekä sitoutetaan henkilöstö yhteiseen laatutasoon.

Tarjoamme kattavia laatupalveluita aina laatujärjestelmien rakentamisesta säännölliseen koulutukseen, täsmäkonsultointiin ja laatupäällikkövuokraukseen – vai onko organisaatiollanne jokin erityinen toive? Kartoitetaan tarpeenne ja suunnitellaan siihen yhdessä oikea ratkaisu.

Miksi mitata ja kehittää laatua?

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden huomioiminen on olennainen osa kaikkien organisaatioiden toiminnan kehittämistä, tuottavuuden parantamista ja riskien hallintaa.

Laadun rakentaminen alkaa aina yrityksessä toimivista ihmisistä ja ajattelutavasta, kenttätyöntekijöistä korkeimpaan johtoon. Laadun merkityksen ymmärtäminen luo yritykselle kilpailuedun, jota yksikään markkinointikampanja ei voi luoda. Oikeat panostukset maksavat itsensä nopeasti takaisin – paitsi rahallisesti, myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä ja eri sidosryhmien luottamuksena.

Econia laadunhallinnan kumppanina

Todistettu asiakastyytyväisyytemme ja onnistuneet toimeksiantomme tuottavat hyvää taloudellista tulosta ja hyvinvointia asiakkaillemme. Rakennamme aina palvelukokonaisuutemme asiakkaan tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi.

Toimintajärjestelmien käytännönläheisyys ja turhan dokumentaation välttäminen ovat meille kunnia-asioita. Econian taloushallinto- ja henkilöstövuokraustoiminnoilla on ollut ISO 9001 -sertifikaatti jo vuodesta 2006 lähtien.