Econian toimintaperiaatteet

Econia on luotu asiakkaan talouden ja liiketoiminnan kehittämisen kumppaniksi. Haluamme tehdä yhteistyön kanssamme mahdollisimman helpoksi. Pääperiaatteitamme ovat asiakkaan ymmärtäminen, rehellisyys ja aktiivinen halu kehittää niin omaa asiantuntemustamme kuin asiakkaan liiketoimintaa.

Tukija ja suunnannäyttäjä

Haluamme olla keskustelukumppani, jonka asiantuntemukseen asiakas voi luottaa kaikissa tilanteissa. Meitä on helppo lähestyä ja meiltä voi kysyä mitä vain. Tarjoamme uusia ideoita, tuemme kasvua ja autamme ennakoimaan tulevaisuutta.

Asiakasta ymmärtävä kumppani

Palvelemme jokaista asiakasta yksilöllisesti, herkästi yrityksen tarpeita kuunnellen. Jotta onnistumme työssämme, meidän tulee ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja tuntea prosessit. Tämä vaatii usein myös toimialan tuntemusta, siksi Econialta löytyy monien alojen erityisasiantuntijoita.

Pyrimme läheisiin yhteistyösuhteisiin. Pidämme aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiimme, jotta voimme ajoissa ehkäistä ja ratkaista mahdollisia ongelmia. Autamme hyödyntämään mahdollisuuksia ja helpotamme tavoitteiden saavuttamista.

Aktiivinen kehittäjä

Kehitämme asiantuntemustamme jatkuvasti. Seuraamme muutoksia ja tiedotamme mm. lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksista. Annamme konkreettisia ehdotuksia asiakkaan tuottavuuden ja laadun parantamiseksi.

Rehellinen ja avoin

Olemme asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Tarjoamalla selkeää informaatiota autamme näkemään nykytilanteen sekä suunnittelemaan tulevaisuutta. Pidämme huolta siitä, että asiakkaan on helppo keskustella kanssamme. Sanomme suoraan ikävätkin asiat.

Turvallisesti tuloshakuinen

Tarjoamme virheetöntä, tarkkaa ja varmaa palvelua. Huolehdimme siitä, että asiakkaan talous- ja henkilöstöhallinto hoidetaan lakien ja määräysten mukaisesti. Mahdolliset virheet korjataan nopeasti.

Autamme asiakasta tehostamaan liiketoimintaansa ja saavuttamaan säästöjä niin kustannuksissa kuin oman työaikansa käytössä. Optimaalisilla ratkaisuilla ja toimivilla teknisillä järjestelmillä voidaan helpottaa yrityksen arkea. Autamme myös hyödyntämään lakien sallimat mahdollisuudet.

Odotukset ylittävä

Pidämme asiakkaistamme hyvää huolta ja haluamme ylittää odotukset yhteistyön suhteen joka päivä. Kerromme vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista, joita asiakas ei välttämättä itse näe. Tarjoamalla parasta mahdollista palvelua kehitämme positiivista kuvaa koko toimialasta.