Econian kehityshankkeelle myönnettiin EU-tukea

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Econialle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta toimintaprosessien ja palvelujen kehittäminen kasvua varten.

Kehityshankkeen toteutusaika on 01.10.2021 – 31.08.2023.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tehostaa sisäisiä toimintaprosesseja sekä kehittää uusia skaalautuvia ja kokonaisvaltaisempia lisäarvopalveluja nykyisille ja uusille asiakasryhmille Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ja suunnitellaan yrityksen kansainvälistymistä.

Myönnetty yrityksen kehittämisavustus on yhteensä 171 500 euroa, joka on puolet hankkeen hyväksytyistä kokonaiskuluista.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn