Econian kehityshankkeelle myönnettiin EU-tukea

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Econialle kehittämistukea palveluportaalin kehittämiseen yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla.

Econian tavoitteena on kehittää palveluportaali monipuolisen palveluvalikoiman, laajan ulko- ja kotimaisen asiakaskunnan ja tietoliikennevirtojen yhdistämiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat portaalin sisällön määrittely mm. asiakashaastattelujen tuloksena, ohjelmisto- ja robotiikkakehitys sekä portaalin tuotteistaminen, lanseeraus ja kaupallistaminen. Tavoiteltavia tuloksia ovat uusien ydinliiketoimintapalvelujen syntyminen, tietoliikennevirtojen parantunut hallinta sekä yrityksen kasvutavoitteiden toteutuminen.

Kehityshanke on alkanut 12.9.2018 ja päättyy 30.9.2020. EU- ja valtion rahoitusta on myönnetty yhteensä 167 110 euroa eli puolet hankkeen kokonaiskustannuksista.