Econias princip är öppenhet

Din ekonomförvaltningspartner i Finland

Internationella företag kan anlita oss som sin officiella och lokala representant som sköter ärenden med skatte- och arbetarskyddsförvaltningen i Finland för deras räkning. Vi känner till den finländska myndighetsförvaltningen och det internationella rapporteringsförfarandet. Vi ger omfattande hjälp också på andra affärsverksamhetsområden och hjälper kunden också att uträtta personliga ärenden.

Vi tar hand om myndighetsförpliktelserna till skatte- och arbetarskyddsförvaltningen både beträffande löneadministration och bokföring. Vi sköter skattedeklarationer, momsanmälningar, förskottsinnehållning, ansöker om förskottsskattebeslut, skattekort och vi sköter också beställaransvarslagens förpliktelser till statens regionalförvaltning.

Förutom bokföring, beskattningskalkyler, bokslut och registreringar sköter vi de övriga myndighetsbehoven som kunden har gentemot statsförvaltningen tillsammans med Fpa, polisen, magistraten och tullen. Vi tecknar avtal om företagshälsovård med de lokala myndigheterna och vi sköter också försäkrings- och bankärenden allt efter kundens behov. Vi kan också stå till tjänst med betalningstjänst och indrivning.

Vi erbjuder rådgivning och stödtjänster också inom andra delar av affärsverksamheten och hjälper kunderna att uträtta personliga ärenden. Vi kan hjälpa kunden att hitta rätta partners och andra företagskontakter inom olika delar av affärsverksamheten. Vi söker kundkontakter, hjälper med bostadssökande, bilbesiktning och alla andra ärenden som ska skötas i Finland. Vi kan också hyra arbetskraft och rekrytera personal för företagen.

Vi betjänar Er på engelska, franska, tyska och svenska. Hur kan vi stå till tjänst?