Ekonomiförvaltningstjänster

Econia är en helhetsbetonad expert på näringslivet.

Vår expertis omfattar:

•    Ekonomiförvaltningstjänster (Grundande av företag, bokföring, skatterådgivning, ändringar av företagsform)
•    Löneförvaltningstjänster
•    Rådgivning i kvalitetssystem
•    Ekonomidirektörs- och controllertjänster
•    Företagsplaneringstjänster
•    Budgetering, finansierings- och lönsamhetstjänster
•    Driftskapitalkalkyler
•    Alternativa kalkyler
•    ASP applikationsuthyrning
•    Ekonomiförvaltningstjänster som outsourcing
•    Andra experttjänster