Joululahja asiakkaalle tai työntekijälle – muistathan verovaikutukset

Verottaja määrittelee rajat, joiden puitteissa joululahja voidaan antaa verovapaasti asiakkaalle tai työntekijälle. Lahja kannattaa valita harkiten – ja itse! Joulurahat, lahjakortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset katsotaan verotettavaksi tuloksi niiden arvosta riippumatta.

Asiakkaiden joululahjojen verovaikutukset

Asiakkaiden joululahjojen verokohtelun määrää se, voidaanko lahjaa pitää mainoslahjana vai edustuslahjana. Mainoslahjat ovat normaalisti elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia kuluja.
Verottaja tulkitsee mainoslahjoiksi esimerkiksi yrityksen tuotteiden näytekappaleet, yrityksen merkkipäivinä asiakkaille jaetut lahjat ja asiakkaille annetut kummi- ja häälahjat. Mainoslahja on arvoltaan vähäinen massalahja, joka annetaan samanlaisena ja samanaikaisesti usealle eri vastaanottajalle. Verotuskäytännössä on katsottu, että mainoslahja voi olla arvoltaan 35 euroa.

Edustuslahjat valitaan yksilöllisemmin vastaanottajan mukaan. Alkoholilahjat katsotaan aina edustuskuluiksi.

Työntekijöiden joululahjojen verovaikutukset

Ennen kuin aloitat joululahjan suunnittelun, muista, että työntekijöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti. Täten jokaisen on saatava vastaava muistaminen, myös määrä- tai osa-aikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden. Henkilökuntalahjoista hankintaan sisältyvä arvonlisävero ei ole vähennettävissä, mutta esimerkiksi henkilöstön pikkujoulujuhlien kuluista myös arvonlisäveron saa vähentää.

Jouluna – tai milloin tahansa – annetuista rahalahjoista tai -bonuksista kannetaan veroa. Summasta riippumatta rahana maksettavat lahjat ovat osa työntekijän ansiotuloa. Täten ne voivat vaikuttaa myös työntekijän verotukseen, saamiin avustuksiin tai ansioperusteisiin maksuihin, kuten päiväkotimaksuihin.

Vähäiset lahjat, jotka ovat yksinomaan tuotteita tai palveluita, ovat verovapaita, kunhan niiden arvo on alle 100 euroa. Lahjan voi antaa myös lahjakorttina, kunhan sillä saatava lahja on yksilöity. Jos työntekijä voi valita saamansa lahjan tai hän saa lahjakortin tietylle summalle, kyseessä on verotettava tulo.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että työnantajan on valittava vähäinen lahja, jotta se olisi verovapaa. Jos työntekijä pääsee valitsemaan lahjan, saa arvokkaan lahjan tai lahjarahaa, kyseessä on verotettava tulo. Jos kuitenkin haluat työntekijöiden osallistuvan lahjan valintaan, kukaan ei kiellä pitämästä gallupia hyvissä ajoin!