Korotetut poistot verotuksessa

Vuosina 2020–2023 sallitaan verotuksessa normaalia suuremmat poistot uutena ostetuista koneista ja kalustosta. Poisto voi näin olla enimmillään puolet hankintamenosta. Esimerkiksi uuden pakettiauton hankintamenosta voisi siis vähentää verotuksessa puolet heti käyttöönottovuonna, jolloin verotettava tulo pienenee ja veron määrä alenee. Ensin kannattaa kuitenkin tehdä tarkat laskelmat siitä, kannattaako korotettuja poistoja vaatia.

Korotettu poisto ei kevennä yrityksen verotusta koko neljää vuotta. Korotettu 50 prosentin poisto tuottaa verotuksessa normaalia 25 prosentin poistoa suuremman kuluerän vain kahtena ensimmäisenä vuonna. Suurempien poistojen alta poistopohja sulaa nopeammin. Korotettu poisto 1 000 eurosta on kolmantena vuotena 125 euroa, kun normaali poisto olisi 140 euroa. Kannattaa siis miettiä, onko yrityksen tuloksesta odotettavissa tulevina vuosina niin hyvää, että olisi tarpeen saada lisää kuluvarantoa parille vuodelle?

Jos yritys haluaa tehdä korotetun poiston hankkimastaan koneesta, pitää sitä seurata erillisenä poistokohteena sekä verotuksessa että kirjanpidossa. Hankintamenojen yhteismäärästä, josta on tehty normaalit poistot, vähennetään vaihdossa annettavan koneen vaihtohinta.

Taloushallintoliitto havainnollistaa asiaa esimerkillä, jossa yritys ostaa uuden 30 000 euron arvoisen koneen. Vaihdossa annettavan vanhan koneen vaihtoarvo on 15 000 euroa. 50 %:n korotettu poisto tuosta uudesta koneesta on 15 000 euroa. Koneiden ja kaluston verotuksessa poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä on 10 000 euroa. Kun sitä vastaan vähennetään vanhan koneen vaihtoarvo 15 000 euroa, syntyy yritykselle 5 000 euron suuruinen veronalainen tulo.

Korotetusta poistosta saatava kuluhyöty kaventuu siis 10 000 euroon, joka on uuden koneen hankintahinnasta kolmasosa.

Kannattaa siis selvittää, mikä on koneiden ja kaluston verotuksessa poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä ja laskea, miten vanhan koneen vaihtoarvo vaikuttaa poistolaskentaan. Jos kone myöhemmin lain voimassaoloaikana myydään, saattaa siitä syntyä veronalaista tuloa, jos vaihtoarvo ei alene korotettujen poistojen tahdissa.

Jos yrityksen tulos jää odotetusta, niin poistot voi olla järkevää jättää jopa verotuksessa tekemättä ja säästää kuluvarantoa tuleville vuosille. Poistot pitää kuitenkin yleensä tehdä kirjanpidossa tappiollisellakin tuloksella, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Veroilmoituksessa sen sijaan voi pienentää tuloslaskelman mukaista tappiota poistojen verran ja jättää ne tehtäväksi myöhempinä vuosina. Tappion voi vähentää myös verotuksessa mutta toisin kuin koneiden ja kaluston poistolle, tappion vähentämiselle on oma säädetty vähentämisaikansa. Omistajanvaihdokset voivat myös vaikuttaa oikeuteen vähentää tappioita.

Lue lisää korotetuista poistoista Taloushallintoliiton sivuilta ja verottajan sivuilta

Facebook
Twitter
LinkedIn