Korotus vuoden 2022 matkakuluvähennykseen

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtäviä vähennyksiä korotetaan vuodelle 2022 tilapäisesti. Ennakonpidätysprosenttiin voi hakea korotuksen perusteella muutosta heinäkuun alusta alkaen.

Hallituksen esityksessä matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 7 000 eurosta 8 400 euroon.

Matkakuluvähennyksen kilometrikohtainen euromäärä oman auton käytön mukaan vahvistetaan 0,30 euroon/km ja käyttöetuauton mukaan 0,24 euroon/km. Vuonna 2021 myönnetyn vähennyksen määrä kasvaa 5 senttiä/km.

Matkakuluvähennyksen muutoksia sovelletaan takautuvasti vuoden 2022 alusta asti. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan 1.7.2022.

Lue lisää

Facebook
Twitter
LinkedIn