Kustannustukea koronasta kärsineille yrityksille

Koronasta kärsineille yrityksille tarkoitetun kustannustuen ehtoja on osin uudistettu. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronaviruspandemian takia laskenut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 verrattaessa vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa. Uudistettu laki määräaikaisesta kustannustuesta tuli voimaan 15.12.2020.

Tavoitteena on saada avattua haku jo 21.12.2020 ja jatkaa sitä helmikuun loppuun saakka. Valtiokonttori tiedottaa tarkemmista aikatauluista.

Tukipäätöstä tehtäessä arvioidaan yrityksen liikevaihdon lisäksi myös kyseisen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, on koko toimiala kärsinyt koronapandemiasta ja kustannustukea voi hakea ilman lisäperusteluja. Toimialan tilanteen huomioon ottaminen auttaa suuntaamaan tukea oikeille yrityksille ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Tuen piiriin kuuluvat toimialat määritellään kesä-lokakuun 2019 ja 2020 liikevaihtotietojen perusteella. Toimialoista tullaan säätämään myöhemmin erillisellä asetuksella, joka on tarkoitus antaa 18.12.2020.

Yritys voi kuitenkin hakea tukea riippumatta siitä, onko toimialan liikevaihto laskenut. Silloin hakemuksessa tulee perustella, miksi yritys on kärsinyt pandemian vuoksi.

Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.

Tutustu hallituksen esitykseen.