Lähetetyt työntekijät tulee ilmoittaa työsuojeluun 1.9.2017 alkaen

Ulkomaisen yrityksen tulee lähettää tiedot lähetetyistä työntekijöistä Suomen työsuojeluviranomaiselle 1.9.2017 alkaen. Ilmoitus tehdään ennen työnteon aloittamista.

Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka toisessa valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan (myös saman yrityksen sisällä).

Rakennusalalla ilmoitus on aina työn tekemisen edellytys. Myös olennaiset muutokset tulee ilmoittaa heti muutosten astuessa voimaan. Näitä ovat edustajan, työntekopaikan, työntekijämäärän tai sopimuskumppanin muuttuminen.

Ilmoituksen tulee sisältää vähintään:

 • yrityksen yksilöintitiedot
 • yhteystiedot
 • ulkomainen verotunniste
 • tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa
 • tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
 • rakennusalan työssä rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
 • lähetettyjen työntekijöiden ennakoitu lukumäärä
 • lähettävän yrityksen Suomessa olevan edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa
 • työntekijöiden lähettämisen alkamispäivä ja ennakoitu kesto
 • työntekopaikka
 • toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään.

Ilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä ei edellytetä, jos yritys lähettää työntekijöitä Suomeen yritysryhmän sisäisellä siirrolla enintään viideksi (5) työpäiväksi. Yrityksen tulee kuitenkin huomioida lähettämisjaksoa edeltävän 4 kk jakso. Mikäli työntekijöitä on ollut ko. jakson aikana Suomessa, on ilmoitus tehtävä ja myös paikallinen edustaja tulee nimetä. Rakennusalalla ilmoitus on tehtävä aina.

Ilmoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa 1 000 euron ja enintään 10 000 euron laiminlyöntimaksun (myös puutteelliset tiedot tai nimeämällä edustaja, jota ei ole valtuutettu).

Työntekijöiden lähettämisestä annettu laki (447/2016) uudistui viime vuonna ja tuli voimaan 18.6.2016.

Econian asiakkaille hoidamme ilmoitukset osana paikallisen edustajan palvelua sopimuksen mukaan. Ole yhteydessä niin sovitaan edustussopimuksesta.