Lainmuutokset: Arvonlisäverotuksen alarajahuojennus ja kuitin tarjoamisvelvollisuus

Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että tilikauden liikevaihdon perusteella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostetaan 10 000 euroon. Kuitintarjoamisvelvollisuutta käteiskaupassa sovelletaan vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Lainmuutokset (He 363/2014) koskien arvonlisäverolakia ja lakia kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa on vahvistettu. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että tilikauden liikevaihdon perusteella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostetaan 8 500 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden euromääräisen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostetaan 22 500 eurosta 30 000 euroon.

Lainmuutosten myötä kuitintarjoamisvelvollisuutta käteiskaupassa sovelletaan vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Lakeja sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen.