Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tulee voimaan 8.4.2020

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi menee näin:

 • Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 • TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
 • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Nopein ja helpoin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Oma asiointi -palveluun pääsee te-palvelut.fi -sivustolta. Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa kela.fi.

Lähde: TEM
Lue lisää TEM:n sivuilta.

The Act on the Right of Entrepreneurs to Unemployment Security enters into force on 8 April 2020

If the entrepreneur registers as a jobseeker no later than 15 April 2020, he or she is entitled to the labour market support for the time preceding this, starting on 16 March, even if he or she had not been registered as a job seeker during that time. However, support will not be paid until the conditions have been met.

What are the conditions for entrepreneurs to be entitled to labour market support?

What is required to be eligible for labour market support:

 • full-time employment of the entrepreneur has ended or
 • monthly income from entrepreneurial activities is less than EUR 1,089.67 per each person engaged in it as an entrepreneur.

The end of full-time work or the reduction in income should be due to the coronavirus epidemic.

Closing down the business is not a condition for being entitled to labour market support.

How does an entrepreneur apply for labour market support?

A condition for the payment of labour market support is that a person registers with the Employment and Economic Development Office (TE Office) as a jobseeker and the TE Office gives a labour policy statement on his or her entitlement to labour market support to the Social Insurance Institution Kela.

In practice, the process is the following:

 1. The entrepreneur registers as an unemployed job seeker and provides an account of the termination of full-time employment or decrease in income due to the coronavirus epidemic.
 2. The TE Office gives a labour policy statement to the Social Insurance Institution (Kela).
 3. The entrepreneur applies for labour market support from Kela.
 4. Kela pays the labour market support to the entrepreneur.

The quickest and easiest way to register as a jobseeker is to use the Oma asiointi e-services of the TE Services. The e-services can be accessed from the te-palvelut.fi. Applications for labour market support are made in Kela’s online service Kela.fi.

Source: Ministry of Economic Affairs and Employment
Read more.