Luontoisetujen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ohjetta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset on täsmennetty ja tarkennettu. Ohjeessa on muutettu luontoisedun verovuotta ja nautintaperiaatetta sekä luontoisetujen ilmoittamisen määräaikoja.

Aiemmin luontoisedut ilmoitettiin tulorekisteriin pääsääntöisesti nautintaperiaatteen mukaan, jolloin etu oli sen ajankohdan tuloa, jolloin se oli ollut työntekijän käytettävissä. Palkkatietoilmoitus annettiin luontoisedun käyttöajankohdan perusteella.

Vuodesta 2020 alkaen lähtökohtana on edelleen se, että luontoisedut on ilmoitettava viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Jos työntekijälle annetaan pelkkä luontoisetu ilman rahapalkkaa, on edun määrä ilmoitettava kuukausittain tulorekisteriin viimeistään kertymiskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Maksupäiväksi palkkatietoilmoitukselle on merkittävä sen kuukauden päivä, jolloin etu on nautintaperiaatteen mukaan ollut tulonsaajan käytettävissä.

Vuodesta 2020 alkaen luontoisedun voi aina ilmoittaa viimeistään kertymiskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä riippumatta siitä, missä vaiheessa kuukautta rahapalkka on maksettu.

Luontois- ja henkilökuntaedut kohdennetuilla maksuvälineillä

Verohallinto on tiivistänyt ja täsmentänyt ohjetta Luontois- ja henkilökuntaetujen hankkiminen kohdennetuilla maksuvälineillä (linkki). Kohdennetulla maksuvälineellä tarkoitetaan maksuvälinettä, jonka käyttö on rajoitettu ainoastaan ennalta määrättyihin käyttökohteisiin. Kohdennettuja maksuvälineitä voivat olla esimerkiksi paperiset ja sähköiset arvosetelit, maksukortit, internet- ja mobiilipalvelut sekä -sovellukset.

Kohdennetuilla maksuvälineillä maksettavat henkilökunta- ja luontoisedut on tarkoitettu ainoastaan työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän vuoksi kohdennetun maksuvälineen on oltava henkilökohtainen ja työntekijä on voitava tunnistaa maksuvälinettä käytettäessä.

Lue lisää luontoiseduista ja kustannusten korvauksista. 

Lue lisää luontois- ja henkilökuntaetujen hankkimisesta kohdennetuilla maksuvälineillä.