Econia ja Metsä Fibre sopimukseen harmaan talouden torjunnasta ja tilaajavastuupalveluista Kemin biotuotetehdas- ja Rauman sahaprojektissa

Econia ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat sopineet tilaajavastuu- ja lupatoimistopalveluista sekä harmaan talouden torjunnan asiantuntijapalveluista Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektissa ja Rauman sahaprojektissa. Econian kokonaisvaltainen toimintamalli tähtää saumattomaan alihankintaketjujen hallintaan ja ennakoivaan riskienhallintaan. 

Metsä Fibre on tehnyt Rauman sahan osalta investointipäätöksen ja sopimus on voimassa täysimääräisesti. Metsä Fibre tekee Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan investointipäätöksen aikaisintaan syksyllä 2020, jonka jälkeen nyt tehty esisopimus muutetaan täysimääräiseksi toimitussopimukseksi.

Harmaan talouden torjunnan edelläkävijämalli

Econian ja Metsä Fibren yhteistyö on jo käynnistynyt harmaan talouden torjunnan toiminta- ja riskienhallintasuunnitelman laatimisella. Kemin biotuotetehdasprojektissa ja Rauman sahaprojektissa otetaan käyttöön Metsä Fibren tarpeisiin kehitetty proaktiivinen harmaan talouden torjuntamalli, joka luodaan yhteistyössä Econian kanssa. Toimintamalli noudattaa valtioneuvoston 11.6.2020 hyväksymää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaa ja toimenpideohjelmaa, jossa korostetaan ennaltaehkäisyä, tietojensaannin parantamista ja viranomaisyhteistyötä.

–Econian toimintamallin vahvuutena on katkeamaton ketju päivittäisten tilaajavastuuasioiden hoitamisesta alihankintaketjujen hallintaan ja neuvontaan sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Econia auttaa meitä varmistamaan, että alihankintaketjuissa noudatetaan lakeja ja työehtosopimuksia ja verot sekä velvoitteet hoidetaan oikein, sanoo Metsä Fibren henkilöstöjohtaja Sanna Huhtilainen.

–Näin kattavaa harmaan talouden torjuntaohjelmaa ei ole vielä käytössä yhdelläkään rakennustyömaalla. Meille on kunnia-asia, että voimme omalla asiantuntemuksellamme tukea maailman moderneinta sahaa ja Suomen metsäteollisuuden suurinta investointia. Toivomme, että vastaavanlainen toimintamalli tulisi toimialan uudeksi standardiksi, sillä vain ennakoivalla toiminnalla voidaan torjua harmaan talouden syntymistä, Econian liiketoimintajohtaja Heimo Alatalo sanoo.

Harmaata taloutta torjutaan parhaiten ennaltaehkäisevillä toimilla

Metsä Fibren toimintamallissa Econia toteuttaa tilaajavastuutarkastuksia ja viranomaisraportointia, ennakoivaa harmaan talouden torjuntaa ja siihen liittyvää sidosryhmäyhteistyötä työmaalla sekä alihankintaketjujen valvontaa ja koulutusta.

–Alihankintaketjujen saumaton hallinta jo tarjousvaiheesta alkaen varmentaa, että viranomaisvelvoitteet tulevat hoidetuksi oikein. Tarkastamme alihankintayrityksen taustat tarjousvaiheessa ja teemme säännöllisiä compliance-tarkastuksia ja pistokokeita työmaalle tulon jälkeen. Jokaiselle alihankkijalle pakollista, kattavaa peruskoulutusta syvennetään lisäksi säännöllisillä tietoiskuilla ja koulutuksilla, Alatalo toteaa. 

Lisätietoja:

Heimo Alatalo
liiketoimintajohtaja, Econia
puh. 050 527 9444
heimo.alatalo@econia.com

Econia on vuonna 1996 perustettu kotimainen yritys, joka työllistää yli 100 talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijaa. Econia toimii 14 paikkakunnalla Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Uudellamaalla ja Espanjan Fuengirolassa. Econian liikevaihto on n. 11 M€. Yritys kasvanut voimakkaasti viime vuosina, myös vuoden 2020 kasvuennuste säilyy positiivisena koronakriisistä huolimatta.  

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä sahatavaran tuottaja. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Kemin biotuotetehdas olisi toteutuessaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,5 miljardia euroa; tehdas tuottaisi 1,5 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Kemin biotuotetehtaan rakentaminen aloitetaan investointipäätöksen jälkeen, joka voitaisiin tehdä aikaisintaan syksyllä 2020.

Rauman sahan investoinnin arvo on n. 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on n. 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rauman sahan investointipäätös on tehty maaliskuussa 2020 ja rakentaminen on käynnissä. Lisätietoja: www.metsafibre.com.