Miten brexit vaikuttaa verotukseen?

Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa ja helmikuun alussa alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat kuluvan vuoden  aikana tulevaisuudesta. yritysten tulee nyt varautua siihen, että tiukan neuvotteluaikataulun vuoksi joillakin aloilla voidaan olla vielä vuoden 2021 alussa sopimuksettomassa tilassa.

Lisätietoa erosopimuksesta, siirtymäajasta ja tulevasta suhteesta löytyy Valtioneuvoston kanslian sivuilta.

Siirtymäkausi vuoden 2020 loppuun saakka

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Siirtymäkauden aikana vuoden 2020 EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on, että Britannia ei enää osallistu EU:n päätöksentekoon eikä EU:n elinten toimintaan.

Vaikutukset kansalaisille

Erosopimuksella turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, jos he ovat asettuneet asumaan Britanniaan tai EU-maahan ennen vuotta 2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat vuoden 2020 lopussa keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Jos kansalaiset muuttavat vuoden 2020 jälkeen, vapaa liikkuvuus ei enää koske heitä ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Britannian ero EU:sta ei siirtymäkauden aikana vaikuta yksityishenkilöiden tuloverotukseen. Myös tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan.

Vaikutukset yrityksille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä kuitenkin jatkuu siirtymäkauden ajan. Siirtymäaikana sovelletaan nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen EU:n sisäkaupan säännöksiä ja ohjeistuksia. Britannian EU:sta eroamisella ei myöskään ole välittömiä vaikutuksia yritysten tuloverotukseen.

Lisätietoa erosopimuksen sisällöstä (Valtioneuvoston kanslia)

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Sopimuksen on tarkoitus määrittää mm. EU:n ja Britannian yhteistyöjärjestelyjä esimerkiksi verotukseen liittyen. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa heti siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2021 alussa. Tarkempaa tietoa annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Muutoksia tulee muun muassa rajat ylittävään kaupankäynnin arvonlisäverotukseen ja valmisteverotukseen siirtymäkauden jälkeen. Ohessa linkkejä menettelyihin ja sääntöihin, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa: