Muistilista palkkatietojen ilmoittajalle

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019

Ilmoita palkkatiedot 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin sähköisesti

  • 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ilmoitetaan tiedot palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin 5 päivän kuluessa palkanmaksusta.
  • työnantajan sairausvakuutusmaksut ja niistä tehtävät vähennykset ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Palkka.fi-palvelusta tiedot välittyvät suoraan tulorekisteriin, eikä erillistä tulorekisteri-ilmoitusta tarvita.

Ilmoita työantajasuoritukset joulukuulta 2018 Verohallintoon viimeistään 12.1.2019

  • Jos toimit pidennetyssä verokaudessa, työnantajasuoritukset loka-joulukuulta 2018 tulee ilmoittaa Verohallintoon viimeistään 12.2.2019.
  • Muista antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus vuonna 2018 maksetuista palkoista sähköisesti viimeistään 4.2.2019 (paperilla viimeistään 31.1.2019). Ilmoita tiedot Verohallintoon sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa.

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa

Ennakonpidätyksenalaisten palkkojen sekä työnantajasuoritusten yhteismäärät näkyvät OmaVerossa aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Esimerkiksi tammikuussa 2019 tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 7.2.2019. Pidennetyssä verokaudessa toimivilla tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 8.4.2019.

Tulorekisteri ei vaikuta työnantajasuoritusten maksamiseen.

Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta Verohallinnon sivuilta.

Mihin otan yhteyttä tulorekisteriin liittyvissä asioissa?

Jos kysymys koskee esimerkiksi sitä, onko jokin tulo veronalainen, pitääkö suorituksesta toimittaa ennakonpidätys tai maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu, ota yhteyttä Verohallintoon.

Jos kysymys koskee yleistä tulorekisteriin ilmoittamista, sähköistä asiointipalvelua tai esimerkiksi sitä, miten palkkahallinnon palkkalajit kohdennetaan tulorekisterissä käytössä oleviin tulolajeihin, ota yhteyttä Tulorekisteriyksikköön (tulorekisteri.fi).

Lähde: www.vero.fi