OL3-bygget snart slutfört

Econia Yrityspalvelu Oy har som medlem i Finnuclear ry på ett särdeles aktivt sätt utgjort ett stöd för Olkiluotos underleverantörer.  Vi har ca 100 företag vid OL3-bygget som våra kunder, varav några är större företag.

Vi har fungerat som löneräknare, bokförare och skatterådgivare för företag verksamma vid Olkiluoto. Vi har även fungerat som officiell lokal representant, haft hand om företagens och deras anställdas kontakt med myndigheterna och besvarat myndigheternas begäranden om utredning och kontroller då det kommer till löneadministration, arbetsskydd, beskattning och bokföring.  Ett betydande antal begäranden om rättelse har utretts tillsammans med skattemyndigheten, man har sökt skattekort och gjort skattedeklarationer.

Econia har haft hand om servicebehoven hos ett flertal företag verksamma vid Olkiluoto från början till slut, från registrering i inledningsskedet till anmälan om nedläggning i slutskedet.  Arbetet fortsätter. För tillfället har vi bland våra kunder drygt tjugo företag som utför arbete vid Olkiluoto. För tillfället utför man på Olkiluoto installationer i slutskedet och finputsning. Byggets styrka är de drygt 3000 arbetarna. Myndighetsinspektioner och kravet på noggrann dokumentation är det som utgör mest arbete för tillfället.

Med början från år 2013 bör alla arbetare på bygget ha ett skattenummer. Econia har naturligtvis krävt att de egna kundföretagen följer den nya lagen. I årsskiftet 2012-2013 inträffar även ett flertal andra förändringar. Många av Olkiluotos underleverantörer grundar en filial i Finland, eller så övergår de anställda till att arbeta för ett aktiebolag som grundas i Finland. Detta gör det tydligare att följa lagar och regler. Eftersom företagens ekonomiska administration även sköts på annat håll än i Finland, önskar många företag på detta sätt ta sikte på OL4-projektet och kanhända även andra centrala projekt i Finland.