Tjänster för företag hos Olkiluoto kärnkraft

Vi är en lokal partner som sköter ekonomiförvaltning, personaluthyrning och rekrytering för företag på Olkiluoto området. Med yrkesskicklighet sköter vi de förpliktelser som den finländska lagen förutsätter och förhandlar direkt med myndigheterna för företagets räkning.

Vi erbjuder snabb och helhetsbetonad service och hjälper kunderna att etablera sig i Finland. Vi ställer omfattande stöd- och rådgivningstjänster till förfogande. Vi har goda affärskontakter som kan hjälpa med att personalet kan anpassa sig till livet i Finland.

Vår verksamhetsmodell är självständig och vi hör inte till någon kedja, vilket möjliggör en konkurrenskraftig prissättning och en planering av servicepaketet enligt kundens behov, från löneberäkning ända till outsourcing av ekonomiförvaltningen och omfattande arbetskraftslösningar.

Vi är verksamma i Olkiluoto området sedan 1996. För våra kunder gör vi ofta bokföring och löneräkning. Dessutom är vi företags företrädare (lokal representant) för ett stort antal företag.