Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

Din partner på den finländska arbetsmarknaden

Överlåt bekymren som rör rekrytering och anställning av personal på oss. Vi kan vara era anställdas finländske arbetsgivare.
Vi ställer motiverad och kunnig arbetskraft till ert förfogande för korta eller längre uppdrag. Vi har omfattande inhemska och internationella nätverk där vi hittar en lämplig person för varje arbetsuppgift. Vi förmedlar också utländsk hyrd arbetskraft.

Det är enkelt och riskfritt att anställa hyrd arbetskraft: företaget betalar endast för det utförda arbetet Vi sköter alla lagstadgade arbetsgivarförpliktelser. Vid sidan om personaluthyrning sköter vi också direktrekrytering av företagens egen personal.

Econia är medlem i förbundet Suomen Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) och följer i all verksamhet kvalitetssystemet Bureau Veritas. Vår verksamhetsmodell är självständig och vi hör inte till någon kedja, vilket möjliggör en konkurrenskraftig prissättning och en okomplicerad service.

Vi tillhandahåller personaltjänster av hög kvalitet för nästan alla sektorer:
•    Industri och produktion
•    Lagring och transport
•    Byggverksamhet
•    Metallindustrin Servicesektorn
•    Handel och detaljhandel
•    Kontors- och förvaltningsuppgifter
•    Rekryterings- och outsourcingtjänster