Econia Henkilöstöpalvelut: Rekrytoinnit ja vuokratyöntekijät

Kontor för utstationerade arbetstagare

Om du inte har något kontor i Finland behöver du en företrädare som är bemyndigad att representera din anställd i en domstol och som kan ta emot kallelser och andra dokument som utfärdats av myndigheterna.

Företrädaren skall väljas innan den utstationerade arbetstagaren börjar arbeta. Enligt lagen om utstationerade arbetstagare hjälper vi dig att sammanställa de dokumenten som krävs:

 • Uppgifter om kontaktperson och företag som utstationerat arbetstagaren
 • Uppgifter om arbetstagaren
 • Anställningsavtal för den utstationerade arbetstagaren
 • Tillämpade arbetsvillkor
 • Arbetstider, register över årlig semester, betalningsinformation

Din lokala representant

Låt oss ta hand om dina förpliktelser gentemot Finlands offentliga förvaltning.

Enligt lagen om beställarens skyldighet och ansvar hjälper vi till med följande:

 • Företagsregistreringar:
  • Förskottsbetalning, anställnings- och momsregister
 • Handelsregister
 • Uppgifter om skattebetalning
 • Intyg för pensionsförsäkring (A1-blankett)
 • Olycksfallsförsäkring
 • Kollektivavtal
 • Företagshälsovård

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som vanligtvis arbetar i en annan stat än Finland och som av sin  arbetstagare, som är etablerad i en annan stat och där bedriver betydande verksamhet, medan anställningsförhållandet pågår för begränsad tid skickas för att tillfälligt arbeta i Finland.