Econia Posted Workers’ Office

Vi erbjuder skräddarsydda omlokaliseringstjänster för utsända arbetstagare. Smidig omlokalisering gör det lättare för arbetstagaren att koncentrera sig på det nya jobbet och sparar tid, pengar och besvär – såväl för arbetsgivaren som för arbetstagaren.

Vi ser till att din arbetstagare känner sig välkommen då han eller hon anländer till Finland och att denne snabbt finner sig tillrätta. Vi erbjuder personliga tjänster för alla aspekter av omlokaliseringen, innefattande till exempel inflyttning, boende, utbildning, orientering, språkundervisning, handel och tjänster, social trygghet, bankärenden och import.

Vi hittar lämpligt boende och tar hand om alla byråkrati, som hyreskontrakt och garanti, uppsägningsvarsel, uppehålls- och arbetstillstånd, personnummer, FPA-kort och skatteblanketter. Vi tar hand om praktiska arrangemang så som bankkonton, försäkringar, internetförbindelse, kontrakt för mobiltelefon och registrering av fordon. Vi erbjuder personligt stöd för partner och barn samt ordnar dagvård eller skola, och tar hand om olika slags personliga behov.

Våra tjänster för internationell rekrytering i kombination med omlokaliseringstjänster garanterar framgångsrik och smidig rekrytering av arbetstagare.