Rakennustöiden uusi tiedonantovelvollisuus 1.7.2014 alkaen

Rakentamiseen liittyvä uusi tiedonantovelvollisuus astuu voimaan 1.7.2014 alkaen. Uusi velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä ja muita yhteisöjä toimialasta riippumatta sekä kuntia ja valtiota, kun ne teettävät rakentamis- ja kunnossapitotöitä.

Rakentamistyön tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.

Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös luonnolliset henkilöt ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.

Voit tutustua tiedonantovelvollisuuteen tarkemmin Verohallinnon sivuilla »