Ravintoloille 123 miljoonan euron tukipaketti

Hallitus on sopinut ravintoloiden työllistämisen tuista sekä niiden kustannusten hyvittämisestä, joita yritykset eivät ole voineet sopeuttaa lakisääteisestä rajoituksesta aiheutuneeseen muutokseen. Hallitus antaa esityksen eduskunnalle lähipäivinä.

Ravitsemisliiketoimintaa on rajoitettu voimakkaasti lainsäädännöllä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat ovat olleet suljettuina asiakkailta koko maassa 4.4. alkaen jatkuen toukokuun loppuun saakka. Rajoitukset hyväksyessään eduskunta edellytti kohtuullisten kustannusten kompensointia ravintoloille sekä toimia, joilla lievennetään rajoitusten vaikutuksia.

Kaksi toisiaan täydentävää tukimuotoa

Tukimalli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia.

Uudelleentyöllistämisen tuki:

 • Tuetaan yritysten kykyä työllistää työntekijöitä toiminnan käynnistyessä uudelleen.
 • Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että yrityksen maksama palkkasumma työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta on yhteensä vähintään 2 500 euroa.
 • Tukea myönnetään enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua. Tukea voidaan myöntää enimmillään 800 henkilöstä.
 • Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet voivat vaikuttaa tuen määrään.
 • Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus hakemuksen perusteella.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta:

 • Hyvitetään kohtuullisesti rajoituslain vaikutuksia ravitsemisyrityksen mahdollisuuksiin hoitaa joustamattomia juoksevia kustannuksia.
 • Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on laskenut huhtikuussa verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvityksen suuruus määräytyy yrityksen myynnin muutoksesta yksittäisenä kuukautena: vain muutoksen mukainen osuus joustamattomista juoksevista kustannuksista hyvitetään ja kohtuullisena hyvityksenä pidetään 15 %.
 • Hyvityksellä ei kompensoida myynnin laskua. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa.
 • Yrityksille, joilla tammi-helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on miljoonan ylittävältä osalta 5 prosenttia.
 • Hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ELY-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.
 • Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Muita tukia hakeneille yrityksille, hyvitys myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.
 • Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti.

Uudelleentyöllistämisen tuen kustannusvaikutus on noin 40 miljoonaa euroa, jos 40 000 työntekijää työllistyy uudelleen. Toiminnan rajoituksista saatavan hyvityksen kustannusvaikutukseksi arvioidaan kokonaisuudessaan noin 83 miljoonaa euroa yhteensä kahdelta kuukaudelta.

Hallituksen tavoitteena on, että laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Lähde ja lisätietoa: valtioneuvosto