Sairauskuluvakuutuksen tulkinta muuttunut

Korkein hallinto-oikeus käsitteli tapauksen jossa työnantaja oli ottanut johtoryhmälleen muita työntekijöitä laajemman ryhmäsairauskuluvakuutuksen. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan johtoryhmän jäsenelle syntyvän veronalaisen edun määrä on laajemman ryhmäsairauskuluvakuutuksen ja henkilökunnalle hankitun ryhmäsairauskuluvakuutuksen vakuutusmaksun erotus.

Verohallinnon aikaisemman ohjeistuksen mukaan veronalaiseksi eduksi katsottavan vakuutuksen maksu ei ole ollut verovapaa miltään osin. Nyt ohjeistus muutetaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaiseksi.