Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2022

Työntekijä:
Eläkevakuutusmaksut:
Työntekijät, 17-52 vuotta 7,15 %
Työntekijät, 53-62 vuotta 8,65 %
Työntekijät, 63-68 vuotta 7,15 %

Työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %
Sairausvakuutusmaksu 1,18 % 

Työnantaja:
Eläkevakuutusmaksu 17,40 % (keskimääräinen)
Työeläkevakuutusmaksuprosentti yhteensä 25,85 % (keskimääräinen)
Työttömyysvakuutusmaksu 0,50 % (2 197 500 euroon saakka ja ylimenevältä osalta 2,05 %)
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,34 %
Tapaturmavakuutusmaksu (prosentti riippuu palkoista ja työtapaturmariskistä) 1 % – 7 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,06 – 0,07 %

Lue lisää

Facebook
Twitter
LinkedIn