Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat 2017

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Seuraavassa pääkohdat lyhyesti: Muutoksenhakuaika lyhenee kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Aiemmin muutoksenhakuaika on ollut viisi vuotta. Korjaukset oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajansuoritusten, ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tulee jatkossa tehdä uudella, korvaavalla ilmoituksella. Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella. …

Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat 2017 Read More »