Uusi liikesalaisuuslaki selkeyttää, tehostaa ja yhdenmukaistaa sääntelyä

Uusi liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018. Se perustuu EU:n liikesalaisuusdirektiiviin ja se selkeyttää, tehostaa ja yhdenmukaistaa liikesalaisuuden suojaa koskevaa sääntelyä. Kokosimme yhteen pääkohdat, jotka sinun kannattaa tietää uudesta laista. Liikesalaisuuslaki lähtee yleisestä kiellosta siitä, että liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia laissa tarkemmin määritellyin tavoin. Oikeudettomasti hankittua liikesalaisuutta ei myöskään saa käyttää tai ilmaista. …

Uusi liikesalaisuuslaki selkeyttää, tehostaa ja yhdenmukaistaa sääntelyä Read More »