veroilmoitus

Maatalouden veroilmoituksen määräpäivä 2.4.

Maataloudenharjoittajien veroilmoitus on annettava viimeistään 2.4.2020, samoin myös muut tuloveroilmoitukset, kuten metsätalouden ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja täydennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen. Maatalouden veroilmoitus tulee antaa myös silloin kun toimintaa ei ole ollut. Veroilmoituksen tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Lisäaikaa veroilmoituksen antamiselle voidaan myöntää erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Lisäaikaa voi hakea OmaVerossa tai lomakkeella. Myös lisäaikahakemuksen …

Maatalouden veroilmoituksen määräpäivä 2.4. Read More »

Verohallinnon tukitoimenpiteet yrityksille

Yrityksen veroilmoitukselle voi tarvittaessa hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen, jos se on estänyt veroilmoituksen antamisen ajoissa. Maksuvaikeuksissa yritys voi hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Verohallinto on tehostanut …

Verohallinnon tukitoimenpiteet yrityksille Read More »