verotus

Taloudellisen työnantajan käsite on tulossa Suomeen – mistä on kyse?

Taloudellisen työnantajan käsitettä käytetään kansainvälisessä henkilöverotuksessa jo monissa Euroopan maissa, kuten Norjassa, Saksassa ja Ruotsissa, sekä myös Iso-Britanniassa. Suomen hallitus on laatinut eduskunnalle esityksen luonnoksen, joka käsittelee tuloverolain sekä eräiden muiden lakien muuttamista taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöön ottamiseksi. Ehdotettu lakimuutos oli tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta, mutta viimeisimmän tiedon mukaan hanke siirtyy myöhempään ajankohtaan. …

Taloudellisen työnantajan käsite on tulossa Suomeen – mistä on kyse? Read More »

Tulolähdejaon poistaminen yhteisöissä

Verohallinto on julkaissut ohjeen “Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen”. Ohjetta sovelletaan verovuodesta 2020 alkaen. Elinkeinoverolain soveltamisala muuttuu niin, että eräiden yhteisöjen verotettava tulo lasketaan elinkeinoverolain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Maatalouden tulos verotetaan kuitenkin lakimuutoksen jälkeenkin MVL:n mukaan. Tulolähdejaon poistaminen koskee vain yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Uudet säännökset eivät vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, …

Tulolähdejaon poistaminen yhteisöissä Read More »

Verovapaat matkakustannukset 2019

Verohallitus on päättänyt verovapaiksi katsottavista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2019. Henkilöautolla korvauksen enimmäismäärä on: 43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä 3 senttiä …

Verovapaat matkakustannukset 2019 Read More »

Veromuutoksia tulossa 2019

Vuodelle 2019 esitetään lukuisia veromuutoksia. Tässä lyhyesti muutamia niistä: Ansiotulojen verotus Hallitus esittää ansiotulojen verotukseen 130 miljoonan euron kevennystä, joka tapahtuisi korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä. Lisäksi ansiotulojen verotukseen tehdään ansiotason nousua vastaavat “indeksitarkistukset”. Tämä siksi, ettei keskimääräinen ansiotason nousu nosta tuloveroprosenttia. Palkansaaja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut pysyvät suurin piirtein ennallaan. Palkansaajan työeläkevakuutusmaksut nousevat 0,4 %-yksikköä (perustuen …

Veromuutoksia tulossa 2019 Read More »

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuodenvaihteessa

Tulorekisteri kokoaa palkkatiedot yhteen rekisteriin, josta tietoa jaellaan hallinnon tarpeisiin. Monen yrityksen kohdalla valmistautuminen uuteen järjestelmään on vielä pahasti kesken. Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia, sillä jatkossa työnantaja ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot. Jos myös täydentävät tiedot annetaan tulorekisteriin, tulorekisteri korvaa myös palkkatodistuksia ja muita selvityksiä. Palkkatiedot ilmoitetaan palkkahallinnon …

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuodenvaihteessa Read More »

Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat 2017

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Seuraavassa pääkohdat lyhyesti: Muutoksenhakuaika lyhenee kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Aiemmin muutoksenhakuaika on ollut viisi vuotta. Korjaukset oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajansuoritusten, ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tulee jatkossa tehdä uudella, korvaavalla ilmoituksella. Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella. …

Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat 2017 Read More »

Verouudistukset 2017

Hallituksen 1.9.2016 esittelemässä vuoden 2017 talousarvioesityksessä on useita yritystoimintaa vaikuttavia veromuutoksia: Uusi 5 % yrittäjävähennys kannustamaan yrittäjyyteen Jatkossa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaavansuuruinen vähennys. Tappioiden vähennyskelpoisuutta laajennetaan Osakeyhtiöiden tappioiden vähennyskelpoisuutta laajennetaan Arvonlisäveron tilitykseen joustoa Pienten yritysten maksuvalmiutta vahvistetaan ottamalla …

Verouudistukset 2017 Read More »