Täsmennyksiä yksinyrittäjien koronatukeen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Palkka- ja muut sivutulot eivät vaikuta tuen myöntämiseen, jos muut ehdot täyttyvät. Business Finlandilta koronatukea saaneille yksinyrittäjille ei tule myöntää yksinyrittäjien tukea. Myös muita täsmennyksiä ohjeistukseen on tehty.

Yksinyrittäjien tukea koskevaan ohjeistukseen on tehty seuraavat täsmennykset:

  • Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassa olevan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL-vakuutuksen) tai liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.
  • Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida. Arviossa kiinnitetään huomiota siihen, että jatkuessaan toiminta olisi johtanut vähintään 20 000 euron yrittäjätuloon tai laskutukseen vuodessa. Asiaa voidaan arvioida tapauskohtaisesti esitetyn näytön, kuten tilausten, varausten tai sopimusten perusteella. Tätä voidaan soveltaa myös arvioitaessa tulojen alenemaa epidemian myötä.
  • Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea.
  • Vaatimus YEL-vakuutuksen voimassaolosta koskee yrittäjänä toimimista. Mikäli yrittäjä on jo YEL-eläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.

Tukipäätökseen voi hakea muutosta kunnasta

Tarkennetun ohjeistuksen myötä niiden kielteisen tukipäätöksen saaneiden yksinyrittäjien, joita nämä tarkentuneet ohjeistukset koskevat, kannattaa olla yhteydessä kuntaansa ja hakea tarvittaessa muutosta tukipäätökseensä.

Kunnat neuvovat yksinyrittäjiä tuen hakemisessa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä ja vastaavat tehdyistä päätöksistä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yksinyrittäjien tuen myöntämisestä kunnille sekä tuen yleisistä ehdoista.

Lähde ja lisätietoja: TEM