Tilintarkastusvelvollisuuteen esitetyt muutokset

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on ehdottanut mikroyritysten rajaamista tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Yritys määritellään mikroyritykseksi, mikäli yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tase enintään 350 000 euroa
  • liikevaihto enintään 700 000 euroa
  • henkilöstöä enintään 10

Tällä hetkellä lakisääteinen tilintarkastus vaaditaan yrityksiltä, joiden tase ylittää 100 000 euroa, liikevaihto 200 000 euroa tai henkilöstö kolme henkilöä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä perustelee lakisääteisten tilintarkastusrajojen nostamista hallinnollisen taakan keventämisellä ja valinnanvapauden lisäämisellä.