Tulorekisteri muuttaa yrityksenne palkanlaskentaa

Paljon julkisuudessakin esillä ollut tulorekisteri sekä siihen liittyvä laki muuttaa yrityksenne palkanlaskentaa tammikuun alusta lähtien.

Tammikuusta lähtien henkilöiden palkat, ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoitteet voidaan täyttää. Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot.

Mikä muuttuu?

1. Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot on pakko ilmoittaa tulorekisteriin tammikuusta lähtien, viimeistään viisi päivää maksupäivän jälkeen.

2. Myös kaikki maksetut palkkaennakot, matkalaskut sekä laskutetut työkorvaukset (jos maksun saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä) on ilmoitettava tulorekisteriin heti maksupäivän jälkeen, joten tiedot on annettava palkanlaskentaan viimeistään maksupäivänä. Palkkaennakoista on perittävä ennakonpidätys ja muut työntekijämaksut.

Mikäli maksatte näitä maksuja itse, on meidän viivytyksettä sovittava:

  • a) ilmoitatteko maksut tulorekisteriin itse vai
  • b) ilmoitatteko tiedot meille ja me hoidamme tulorekisteri-ilmoitukset puolestanne, jolloin sitoudutte tiukkaan toimitusaikatauluun.

3. Luontoisedut on ilmoitettava, kun ne ovat henkilön käytettävissä. Jos esimerkiksi autoetu muuttuu, on tiedot ilmoitettava palkanlaskentaan heti muutospäivästä alkaen.

4. Tammikuun alusta lähtien ilmoitamme tulorekisteriin ns. täydentävät tiedot, joita esimerkiksi etuuksia myöntävät tahot käyttävät. Näitä ovat muun muassa:

  • Rahapalkan perusteet eriteltynä sekä ansaintajaksot, joilta suoritus maksetaan (esimerkiksi aikapalkka, vuorolisät eriteltynä, bonus, lisä- ja ylityöt)
  • Kaikki poissaolot sekä poissaolojakson alku- ja loppupäivämäärät (palkalliset ja palkattomat)
  • Ammattiluokitukset tapaturmavakuutusta varten

Palkanlaskijanne on teihin lähiaikoina yhteydessä tarvittavien tietojen täydentämiseksi.

 

Uudet valtuudet

Myös veroasioiden valtuutukset ovat muuttumassa. Valtuuttamiseen käytetään jatkossa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelua. Veroasioiden hoitaminen ja veroilmoittaminen onnistuu Suomi.fi-palvelussa 1.11.2018 alkaen.

Osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö sekä ammatin- ja elinkeinoharjoittaja: 

Jotta voimme asioida puolestanne tulorekisterissä, tarvitsemme teiltä Suomi.fi-valtuudet.

Tulorekisteriin tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelun kautta. Jotta voimme tehdä puolestanne tulorekisteri-ilmoituksia, teidän tulee antaa meille tähän valtuudet Suomi.fi-palvelussa, osoitteessa www.suomi.fi.

Lähetämme teille Suomi.fi-valtuuttamisesta tiedotteen, jossa on mukana yksityiskohtaiset ohjeet tilitoimiston valtuuttamiseen. Kun saatte kyseiset toimintaohjeet Suomi.fi-valtuuttamiseen, odotamme teidän toimivan viipymättä, jotta saamme annettua ilmoitukset ajallaan.

Henkilö, jolla on yksin yrityksenne nimenkirjoitusoikeus, voi hoitaa Suomi.fi-valtuuksia. Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhtymä, kuolinpesä, yhteisetuus, säätiö, yhdistys ja julkinen toimija sekä kaikki muut, joilta puuttuu verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai HST-kortti:

 Jotta voimme asioida puolestanne tulorekisterissä, tarvitsemme teiltä tässä vaiheessa uuden Katso-roolin. Lähetämme teille Katso-palvelusta valtuuspyynnön, joka teidän on hyväksyttävä viipymättä.

 

Lisätietoa tulorekisteristä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteriin ilmoitettavia ansiotietoja käyttävät 1.1.2019 alkaen Verohallinto, Kela, TVR eli Työttömyysvakuutusrahasto, tapaturmavakuutusyhtiöt,  työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. Vuoden 2020 alusta lähtien käyttäjien joukko laajenee ja tietoja käyttävät mm. TEM:n hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät tahot saavat jatkossa tarvittavat tiedot työnantajan maksamista palkoista suoraan tulorekisteristä. Kunhan tiedot on ilmoitettu riittävän kattavasti tulorekisteriin, esimerkiksi miltä ajalta ansiot ovat, työnantajan ei enää tarvitse tehdä erillisiä ilmoituksia maksetuista palkoista eri tahoille.

Tulonsaajat pääsevät näkemään omat tietonsa myös reaaliaikaisesti kirjautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tulorekisteriin. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain, joten siellä palkkalaskelman tiedot ovat osin erinimisinä.

Lue lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/

Lisätietoja tulorekisteristä ja sen vaikutuksista organisaationne palkanlaskentaan saatte omalta yhteyshenkilöltänne!


Tilaa Econian uutiskirje
Sähköposti