Tulosrekisterin käyttöönoton myötä palkkahallinnon työmäärä on lisääntynyt merkittävästi

Tulorekisteri on ollut käytössä vuoden alusta alkaen. Jo ennen käyttöönottoa siihen valmistautuminen alustavine toimenpiteineen lisäsi tilitoimistojen työtä. Nyt kaikki palkat ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Rekisterin käyttöönotossa ja käytössä on kuitenkin ollut runsaasti haasteita ennen kaikkea taloushallinnon ohjelmistotaloista johtuen. Ohjelmistotalot eivät olleet valmistautuneet muutokseen riittävästi ja lisäksi niiden tukikanavat ovat olleet pahasti ruuhkautuneita. Toimintahäiriöistä johtuen virheilmoituksia tulee runsaasti ja jokaisen virheilmoituksen syy tulee aina selvittää. Työmäärä palkkahallinnossa on muutoksen myötä lisääntynyt merkittävästi.

Talous- ja palkkahallinnon asiantuntija Riikka Lehtinen kuvaa linkistä aukeavalla videolla osuvasti tulorekisterin mukanaan tuomia haasteita: https://youtu.be/DhyoriNpG8A