Työterveyshuollon korvaushakemukset voi tehdä myös verkossa

Työnantajien ja yrittäjien työterveyshuollon korvaushakemusten käsittely on keskitetty tämän vuoden alusta viiteen toimistoon sekä Kelan terveysosaston ratkaisuyksikköön. Käsittelypaikkojen harventuessa verkkopalveluja on laajennettu, ja korvaushakemukset voi tehdä myös verkossa.

Kelan työterveyshuollon korvauksia käsittelevät toimistot sijaitsevat Heinolassa, Seinäjoella, Turussa, Oulussa ja Kokkolassa. Kelan Terveysosasto sijaitsee Helsingissä. Käsittelypaikka määräytyy korvausta hakevan yrityksen tai yrittäjän paikkakunnan ja hakemuksen kokonaiskustannusten mukaan. Työnantaja voi hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista myös verkkohakemuksella Kelan verkkosivuilla ».

Kelan asiointipalvelusta voi myös katsoa, paljonko työterveyshuollon kustannuksia on kertynyt vuoden ajalta ja paljonko niihin on saatu korvauksia. Korvaukset haetaan takautuvasti tilikauden päättymisen jälkeen.

Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Kela ei maksa korvauksia enimmäismäärän ylittävistä kustannuksista.Työterveyshullon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: ehkäisevään työterveyshuoltoon (korvausluokka I) ja sairaanhoitoon (korvausluokka II).

Kela on tarkistanut vuoden 2015 laskennalliset enimmäismäärät yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi ja ne ovat nähtävissä Kelan verkkosivuilla ».