Työmarkkinoiden korona-ajan poikkeustoimille jatkoa

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4.2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaoloa jatketaan nyt vuoden 2020 loppuun asti. Tarkoitus on helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin työvoimatarpeen muutoksiin.

Näissä väliaikaisissa muutoksissa lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyivät viiteen päivään. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella tuli mahdolliseksi. Aika, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, pidentyi yhdeksään kuukauteen. Väliaikaiset muutokset koskevat yksityistä sektoria.

Lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturva

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Yrittäjät ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi.

Työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten, jotka koskevat lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen, voimassaoloa jatketaan 31.12.2020 asti.

Lue lisää: valtioneuvosto