Työnantajan koulutusvähennyksen edellytykset

Työnantajan koulutusvähennys on työnantajan verotuksessa tehtävä laskennallinen lisävähennys, joka perustuu elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa työskentelevien työntekijöiden palkkamenoihin. 

Yhteistoimintalain vuoksi aikaisempaa ohjetta on päivitetty. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat ovat korvautuneet työyhteisön kehittämissuunnitelmalla. Yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022 ja koulutusvähennyksen saamiseksi tarvitsee vain päivittää suunnitelma uuden lain mukaiseksi vuoden 2022 aikana.

Työnantajan järjestämän koulutuksen tulee perustua työnantajan laatimaan suunnitelmaan, jotta koulutusvähennyksen edellytykset täyttyvät. Vähennysoikeutta ei ole, ellei työnantaja ole laatinut koko henkilöstön kattavaa kehittämissuunnitelmaa.

Lue lisää

Facebook
Twitter
LinkedIn