Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja alennetaan

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5 – 31.12.2020.

Vakuutusmaksun alennus kohdistuisi työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä sillä olisi vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Maksun alentamiseen käytettäisiin työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien eläkejärjestelmän tasoinen puskuri. Puskuri kartutettaisiin uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022 – 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan.

Laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 tulee voimaan 1.5. ja on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta.