Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja esitetään alennettavaksi

Hallitus esittää työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäistä alentamista koronaviruksen aiheuttaman vaikean taloustilanteen vuoksi 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Alennus olisi voimassa 1.5 – 31.12.2020.

Vakuutusmaksun alennus kohdistuisi työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä sillä olisi vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Maksun alentamiseen käytettäisiin työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien eläkejärjestelmän tasoinen puskuri. Puskuri kartutettaisiin uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022 – 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta.