Ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden verotus

Verohallinto on julkaissut ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotusta koskevan ohjeen. Kun henkilö tulee ulkomailta töihin Suomeen, hän maksaa lähtökohtaisesti tästä työstä saamastaan palkasta veroa Suomessa. Työntekijä, joka työskentelee Suomessa, on sairausvakuutettu heti maahan muutosta lukien, jos hänen kuukausiansionsa on vähintään työttömyysturvalain peruspäivärahan määrä kuukausiansioksi muunnettuna eli 723,69 euroa vuonna 2020.

Kuukausiansion määrään lasketaan saman kalenterikuukauden aikana saadut suoritukset ja tuloraja on saajakohtainen. Henkilöstä voi tulla Suomessa sairausvakuutettu myös, jos hän on muuttanut tänne vakinaisesti, vaikka työskentelyä koskevat edellytykset eivät täyttyisi.

Jos ulkomailta tullut työntekijä on työskennellyt Suomessa vähintään kuusi kuukautta niin, että edellä kerrottu palkan määrää koskeva edellytys on täyttynyt, hän voi tämän jälkeen olla niin sanotun jälkisuojan perusteella Suomessa sairausvakuutettu kolmen kuukauden ajan, vaikka näiden kolmen kuukauden aikana palkka ei ylittäisi sille säädettyä vähimmäismäärää. Myös näiltä kuukausilta on maksettava sairausvakuutusmaksu. Jos työntekijällä on oltava oleskelulupa, jälkisuoja-aika voi olla pitempikin.

Vakuutetuilta vuonna 2020 perittävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 0,68 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja muusta maksuperusteesta. Palkansaajalta vuonna 2020 perittävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,18 prosenttia palkkatulosta. Päivärahamaksua ei peritä palkansaajilta, joiden vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä alittaa 14 574 euroa. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on 14 574 euroa tai enemmän, päivärahamaksu peritään myös rajan alittavasta tulonosasta.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta.