Uudenmaan rajat aukeavat tänään

Hallitus antoi asetuksen liikkumisrajoitusten kumoamisesta tänään 15. huhtikuuta valtioneuvoston yleisistunnossa ja kumoaminen tuli voimaan välittömästi istunnon jälkeen.

Hallitus kuitenkin suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Myös muita toimenpiteitä ja rajoituksia epidemian rajoittamiseksi ja väestön suojelemiseksi tulee jatkaa ja noudattaa.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta.

The borders of Uusimaa open today

The Government adopted a decree repealing the restrictions on movement to and from the Region of Uusimaa. The decree entered into force immediately after the session.

However, the Government continues to recommend that all unnecessary travel, such as leisure travel, be avoided also within Finland. Other measures and restrictions to limit the epidemic and protect the population must also be continued and followed.

Read more on the Government’s website.