Uusi ohje myynti- ja lainasaamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuuteen

Verohallinto julkaisi uuden ohjeen myynti- ja lainasaamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuudesta elinkeinoverotuksessa. Arvonalenemiset ovat menetyksiä, jotka voivat kohdistua esimerkiksi luottotappion tai kavalluksen seurauksena rahoitusomaisuuteen. Menetyksen luonteisia ovat myös eräät takaustappiot.

Saamisten tulolähde on ratkaiseva arvonalenemisten verotuksessa. Elinkeinoverolaki sisältää säännökset arvonalenemisten vähennyskelpoisuudesta, mutta sen sijaan tuloverolaissa ei ole säännöstä, jonka nojalla saamisen arvonaleneminen olisi verotuksessa vähennyskelpoinen.

Tästä huolimatta joissakin tapauksissa henkilötulolähteen saamisten arvonalentumiset voivat olla vähennyskelpoisia. Esimerkiksi kirjanpidossa ja verotuksessa tuloutetut, mutta saamatta jääneet vuokratulot voidaan rinnastaa myyntisaamisten arvonalenemisiin yhteisön tai henkilöyhtiön henkilökohtaisessa tulolähteessä.

Myyntisaamiset voidaan vähentää verotuksessa siltä osin kuin suoritusta ei perustellusti enää odoteta kertyvän ja arvonaleneminen on ilmeinen. Vähennyskelpoisuuden edellytys ei arvonalenemisen lopullisuus vaan ilmeisyys. Näyttönä arvonalenemisen ilmeisyydestä voidaan pitää esimerkiksi sitä, ettei saamista ole perimisyrityksistä huolimatta maksettu.