Uusi yritystuki eniten koronakriisistä kärsiville yrityksille

Uusi toimialasta riippumaton kustannustuki on tarkoitettu eniten koronasta kärsiville yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.  Tavoitteena on edesauttaa yritysten nopeaa toipumista koronakriisistä ja välttää lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi.

Kustannustuen edellytyksenä liikevaihdon heikkeneminen

Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt pudota, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin. Korvaustasot tarkennetaan myöhemmin. Tuen voi saada kahdelta kuukaudelta. Kustannustukea koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Tukea haetaan sähköisesti Valtiokonttorista. Tarkemmasta hakumenettelystä tiedotetaan mahdollisimman pian.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet kuitenkin vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.

Tuen piirissä ovat myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt.

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut lopetetaan

ELY-keskusten ja Business Finlandin yrityksille koronavirustilanteessa myöntämät kehittämisavustukset lopetetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan.

Kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana käsitellään kuitenkin normaalisti. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat edelleen yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

Kuntien myöntämään yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia.

Lisätietoja valtioneuvoston sivuilta.