Uusimaa eristetään

Arviot koronaviruksen leviämisestä ovat tarkentuneet ja leviäminen on kiihtynyt. Epidemian leviämisen rajoittamiseksi on nyt valmiuslain perusteella tarpeen rajoittaa liikkumista Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Rajoitukset tulevat voimaan 27.3.2020 ja ovat voimassa 19.4.2020 saakka. Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema. Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Rajoitusten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä poliisi voi määrätä sakkoa. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Lue lisää rajoituksista valtioneuvoston sivuilta

Movement restrictions to Uusimaa

On 25 March 2020, the Government decided to restrict traffic between the Region of Uusimaa and other regions as of 27 March. The restrictions will be in force until 19 April 2020. The purpose of the new restrictions is to prevent coronavirus infections and to slow the spread of the epidemic from Uusimaa to other parts of Finland. On 25 March, the Government submitted to Parliament a decree concerning the use of powers under the Emergency Powers Act relating to the restrictions on movement.

After the entry into force of the movement restrictions, the residents of Uusimaa must stay in the Uusimaa region. Residents of other regions are not allowed to visit Uusimaa. However, everyone has the right to return to their home or place of residence. Recreational travel is not allowed. The flow of goods will not be prevented even during the new restrictions. Furthermore, the restrictions do not apply to movement within Uusimaa.

Movement is permitted in official activities and in work-related travel, whether as an employee or as an entrepreneur or self-employed person, or in connection with a position of trust or a statutory obligation.

Read more about the restrictions