Muutoksia huojennettuun viivästyskorkoon

Huojennettua viivästyskorkoa tulee maksaa jäännösverosta ja lisäennakosta. Välttääksesi huojennetun viivästyskoron voit joko maksaa riittävästi ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden aikana tai täydentää ennakoita kuukauden ajan verovuoden

Lue lisää »

Luontoisedut 2024

Hallitus on tehnyt päätöksiä luontoisetujen verotuksesta vuodelle 2024. Muutokset koskevat autoedun, ravintoedun ja verovapaiden korvausten enimmäismääriä. Autoedun verotusarvot nousevat korkotason nousun vuoksi vuonna 2024.A (2022–2024)vapaa autoetu

Lue lisää »

Veromuutokset 2024

Hallitusohjelman mukaisesti työn verotusta kevennetään. Indeksitarkistus ehdotetaan tehtäväksi ansiotuloveroperusteisiin kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Indeksitarkistus on suuruudeltaan 2,8 prosenttia ja siinä

Lue lisää »